Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, jakie dane UAB “Konfesta”, kod firmy 303444860J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius (dalej jako “Usługodawca”) zbiera na stronie internetowej www.candypop.pl (dalej jako “Strona internetowa”), dlaczego je zbiera i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

§Uważa się, że Kupujący zapoznał się i wyraził zgodę na Politykę prywatności oraz na przetwarzanie jego danych w celu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie pola obok “Wyrażam zgodę na Politykę prywatności oraz na przetwarzanie moich danych w celu realizacji zamówienia”. Zaznaczając okienko, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) w celu sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie bezpośredniej komunikacji marketingowej Candy POP poprzez zaznaczenie pola “Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w okienku pop-up lub w koszyku. 

Przetwarzając Twoje dane osobowe, z 2018 roku 25 maja Usługodawca przestrzega Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr. 2016/679 (dalej jako „RODO”) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne bezpośrednio obowiązujące akty prawne regulujące ochronę danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres IP, dane rozliczeniowe (numer konta bankowego, sposób płatności itp.), historię zakupów, dane z faktury VAT, informacje o nieudanych płatnościach, historię przeglądania strony internetowej oraz inne informacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy.

Cele przetwarzania danych i okres ich przechowywania

Usługodawca zbiera dane osobowe klienta w następujących celach:

  1. W celach rejestracyjnych – imię, nazwisko, adres mailowy. Te dane osobowe są przechowywane przez 2 lata od ostatniego zakupu na naszej stronie internetowej.
  2. W celu zawarcia i wykonania umowy – imię, nazwisko, e-mail adres pocztowy, numer telefonu komórkowego, adres dostawy produktu, dane dotyczące płatności produktu/usługi (numer rachunku bankowego, sposób płatności itp.), historia zakupów (zakupiony towar, cena itp.), inne informacje związane z zawarciem i wykonaniem kontrakt. Te dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez 2 lata od ostatniego zakupu na naszej stronie internetowej.
  3. Na potrzeby marketingu bezpośredniego – w przypadku wyrażenia przez użytkownika woli poprzez zaznaczenie zgody na marketing bezpośredni zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o Twoim komputerze oraz o Twoich wizytach i korzystaniu ze strony internetowej, w tym Twój adres IP, godzina i data połączenia ze stroną internetową. W celu marketingu bezpośredniego Usługodawca przetwarza Twoje dane w celu kontaktowania się z Tobą i informowania o nowościach i innych informacjach o towarach i/lub ofertach oferowanych przez Usługodawcę, itp. poprzez wysyłanie powiadomień drogą elektroniczną. Za każdym razem, gdy wysyłana jest wiadomość marketingu bezpośredniego, użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości marketingu bezpośredniego poprzez powiadomienie nas za pomocą podanego adresu e-mail lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. 

Pliki cookies

Co to jest plik cookie i do czego służy?

Plik cookie (ang. ciasteczko to informacja tekstowa wysyłana przez serwer do przeglądarki i przechowywana w przeglądarce. Informacje te są wysyłane do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka prosi o otwarcie strony internetowej. Pozwala to serwerowi zapamiętać ustawienia przeglądarki lub monitorować odwiedziny przeglądarki internetowej.

Pliki cookies umożliwiają sprawniejsze działanie serwisu i ulepszanie jego usług, a także dostarczają informacji administratorom serwisu w celach statystycznych lub reklamowych. W szczególności w celu personalizacji doświadczenia nawigacyjnego poprzez zapamiętywanie użytkownika (np. rozpoznawanie go podczas logowania na konto, nie pokazywanie mu nieistotnych ofert reklamowych itp.)

Więcej informacji o plikach cookies używanych na stronie znajdziesz tutaj:

Jak mogę usunąć/wyłączyć pliki cookie?

W większości przeglądarek pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień. Przypominamy jednak, że wyłączenie nawigacyjnych lub funkcjonalnych plików cookie może wpłynąć na funkcjonowanie strony i/lub ograniczyć usługi, które możemy świadczyć. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie przez przeglądarkę:

Więcej informacji na temat plików cookies, zarządzania nimi oraz preferencji dotyczących profilowania przez osoby trzecie można znaleźć na stronie youronlinechoices.com/pl/. Aby wyłączyć analityczne pliki cookies i uniemożliwić platformie Google Analytics zbieranie danych o przeglądaniu stron, można zainstalować dodatkową wtyczkę do przeglądarki: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odbiorcy danych

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, kierownikom, agentom, pośrednikom, dostawcom lub podwykonawcom, tak jak jest to zasadnie konieczne dla tych celów, np. transakcje finansowe związane z zakupem towarów na stronie internetowej mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, możemy przekazać Twoje dane osobowe innym dostawcom usług w celu świadczenia określonych usług, takich jak dostawcy usług hostingowych dla stron internetowych, dostawcy usług kurierskich, dostawcy serwerów i usług utrzymania serwerów, dostawcy usług poczty elektronicznej itp.

Możemy również ujawnić informacje o Tobie (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności, nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim):

  • jeśli wymaga tego od nas prawo;
  • w celu obrony Twoich praw lub interesów (w tym przekazywania Twoich danych podmiotom trzecim w celu dochodzenia Twoich długów wobec nas).

Prawa klienta i usługodawcy

Jesteś uprawniony do:

1. Zwrócenia się do nas z pisemną prośbą o udzielenie Ci informacji, czy przetwarzane są Twoje dane, a jeśli takie dane są przetwarzane, to czy masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących informacji: celów przetwarzania; kategorii danych osobowych, których to dotyczy; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; oraz, jeśli to możliwe, przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych, a jeśli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu;

1.2. Żądania sprostowania Twoich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
1.3. Wymagania od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Niemniej jednak prawo to nie jest bezwzględne i może być uzasadnione w przypadku, gdy zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; zdecydowałeś się wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody i nie ma innej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub Twoje dane osobowe mają zostać usunięte, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
1.4 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody;
1.5. Żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
1.6. Złóż skargę do nas lub Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, jeżeli uważasz, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały i/lub mogą zostać naruszone.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za Politykę prywatności i jej realizację na stronach internetowych osób trzecich.

Odpowiedzialność klienta

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że dane, które nam przekazujesz, są dokładne, poprawne i kompletne. Jeżeli podane przez Ciebie dane ulegną zmianie, musisz nas o tym niezwłocznie poinformować, zmieniając odpowiednie dane w formularzu rejestracyjnym lub, jeżeli dane nie zostały określone w formularzu rejestracyjnym, informując nas o tym e-mailem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u użytkownika w wyniku podania przez niego nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania nas o zmianach tych danych.

Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności jest obowiązująca od 1.09.2019 r. W przypadku zmiany niniejszej Polityki, zamieścimy jej zaktualizowaną wersję na tej stronie. Ostatnie zmiany w Polityce zostały wprowadzone i obowiązują od 2 lutego 2022 r.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod poniższymi danymi kontaktowymi:

UAB „Konfesta“

Kod firmy: 303444860

Adres rejestracyjny: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius

Adres korespondencyjny: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius

Adres e-mail: [email protected]

Telefon kontaktowy: +48 73 208 33 56